WELKOM BIJ AMADE NEDERLAND

UNHCR Nansen Refugee Award, Geneva, October 2, 2017

Pieter Bogaardt, Vice-President AMADE Nederland, and Zannah Mustapha at the UNHCR Nansen Refugee Award Ceremony in Geneva, October 2, 2017

Geneva Monday October 2, 2017

 

HE High Commissioner Filippo Grandi from UNHCR awarded the Nansen Refugee Award to Mr Zannah Mustapha for his efforts to improve the perilous circumstances of displaced children and widows, whose lives haven been upended by violence inflicted by Boko Haram. 

 

The Nansen Refugee award,the most prestigious distinction of the UNHCR, is named after the Norwegian Fritjof Nansen,explorer and diplomat, who served as the first High Commissioner for Refugees for the League of Nations from 1920 to 1930, looking after the interests of refugees. A Nansen Refugee Award winner spends an extraordinary amount of time and effort helping the forcibly displaced, beyond call of duty with personal risks, but with direct positive impact on the lives of displaced or stateless people. The first Nansen medal was awarded in 1954 to Mrs Eleanor Roosevelt for her support to World War II refugees. 

 

Zannah Mustapha is a lawyer and editor from Borno state in north-east Nigeria, championing the rights of displaced children, abducted by Boko Haram. The terrorist group had a devastating impact on schools in north-east Nigeria and destroyed more than 5,000 classrooms and school buildings, killed hundreds of teachers and abducted thousands of students. In an extremely dangerous environment Zannah Mustafa founded the Future Prowess Islamic Foundation School for displaces children and other vulnerable children in Maiduguri in 2007. Expanded to two locations the school provides free education for 540 children, while there is waiting list of more than 2,000. Zannah Mustafa is now building a third school for older students whose education has been disrupted. He also donated land nearby to 800 displaced families enabling them to farm on the land to be self-reliant.

 

The UN voiced alarm at Boko Haram’s increasing use of children as suicide bombers. A recent report from UNICEF shoed the number of children, mainly girls, being used as ‘human bombs’ has quadrupled in 2016.

 

In 2016 and 2017 Zannah Mustafa played a vital role mediating between the Nigerian Government and Boko Haram, resulting in the release of 103 girls during two operations.     

 

Pieter Bogaardt, Vice-President of AMADE Nederland, attended the ceremony of UNHCR, considering his close relationship with UNHCR. Pieter signed on behalf of AMADE Mondiale in 2014 an agreement of close cooperation between UNHCR and AMADE in

supporting worldwide campaigns initiated by UNHCR. 

 
A Syrian girl in Za’ Atri refugee camp in Jordan

AMADE

De humanitaire nood in de wereld groeit iedere dag, ieder uur... Door geweld en politieke instabiliteit neemt het aantal vluchtelingen in hoog tempo toe. Nog nooit zijn er in de wereld zoveel vluchtelingen geweest en helaas zal dat alleen maar toenemen. De fundamentele rechten van kinderen worden hierdoor op een onaanvaardbare wijze aangetast. Een thuis, een vader en een moeder, een veilige omgeving, drinkwater, gezonde voeding, school, gezondheidszorg, voor ons vanzelfsprekend en binnen handbereik. Niet voor kinderen in vluchtelingenkampen, en ook niet voor kinderen die leven op straat en niet voor kinderen die worden geëxploiteerd als kindsoldaat of in de prostitutie, niet voor kinderen die onder dwang arbeid moeten verrichten....Dat is onacceptabel. Wij kunnen en mogen dat niet toelaten. NGO's, zoals AMADE Nederland, zijn dringend noodzakelijk om de rechten van kinderen in nood te beschermen. Nederland heeft een gevestigde humanitaire reputatie. AMADE Nederland doet beroep op deze solidariteit van Nederland als het gaat om kinderen in noodsitiaties. AMADE Nederland kan al deze noden en verschrikkingen voor de kinderen niet wegnemen, zelfs alle NGO's tezamen kunnen dat niet, maar kan wel bijdragen aan een iets betere toekomst voor deze meest kwetsbare kinderen.

HKH De Prinses van Hannover, Prinses Caroline van Monaco, President van AMADE Mondiale

 

AMADE Mondiale is een non-gouvernementele organisatie (NGO) gevestigd in Monaco die zich inspant voor de rechten van kinderen wereldwijd ongeacht afkomst, nationaliteit en religie. AMADE Mondiale is opgericht in 1963 door Prinses Grace van Monaco. Sinds 1993 is HKH de Prinses van Hannover, Prinses Caroline van Monaco, President van AMADE Mondiale.

 

De Internationale Conventie over de Rechten van het Kind (CIDE), aangenomen door de VN in 1989, en de Millenniumverklaring van 2000 vormen de grondslagen voor de toewijding van AMADE aan de meeste kwetsbare kinderen.

 

 

 

 

 

AMADE zet zich in om de positie van deze kinderen te verbeteren door hulp te bieden op het gebied van gezondheidszorg en educatie. Zij bindt de strijd aan tegen geweld, uitbuiting en misbruik van kinderen en komt op voor de rechten van kinderen.

 

Via een netwerk van gelieerde nationale AMADE organisaties in verschillende landen van Europa, Afrika, Azië, en Latijns-Amerika, voert AMADE haar werkzaamheden uit. Deze organisaties zijn zelfstanding en gericht op het ondersteunen van hulpprogramma's, dan wel het ontwikkelen en het initiëren ervan.

 

De stichting AMADE Nederland is op 14 mei 2014 opgericht en is gevestigd in Den Haag. 

 

AMADE Nederland werft fondsen voor projecten voor kinderen op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn en brengt de positie van kansarme kinderen in noodsituaties onder de aandacht.

 

In het najaar van 2014 vond de officiële lancering van AMADE Nederland plaats in aanwezigheid van de President van AMADE Mondiale, Prinses Caroline van Monaco, in het Rijksmuseum in Amsterdam. De lancering stond in het teken van de internationale campagne van UNHCR, "Time to Act" http://timetoact.unhcr.org/lead-donors /#AMADE, voor de vluchtelingen uit Syrië die werden opgevangen in kampen in Jordanië.

 

De middelen waarmee AMADE Nederland haar doelstellingen nastreeft, worden gevormd door zelfstandige fondsenwerving en het verkrijgen van giften door het organiseren van evenementen voor bedrijven en particulieren die zich verbonden voelen met de doelstelling.

 

AMADE Nederland heeft de ANBI status.

 

AMADE Nederland

Koninginnegracht 19

2514 AB Den Haag

 

E-mail

info@amade-nederland.com

 

Tel +31 (0)70 89 15 452

Tel +31 (0)6 11 78 44 95

 

Website AMADE Nederland

www.amade-nederland.com

 

Website AMADE Mondiale

www.amade-mondiale.org

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© AMADE Nederland