PERSBERICHT

 

 

AMADE en UNHCR bundelen krachten voor kindvluchtelingen 

 

 

DEN HAAG, 9 oktober 2014 - Het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) en de Association des Amis de l'Enfance - AMADE Mondiale, hebben besloten hun krachten te bundelen in een partnerschap ter ondersteuning van kindvluchtelingen.

De overeenkomst daartoe werd op 16 september 2014 ondertekend in Parijs door enerzijds Philippe Leclerc, UNHCR-vertegenwoordiger voor Frankrijk en Monaco, en anderzijds Pieter Bogaardt, lid van de Board of Directors en lid van het Executive Committee van AMADE Mondiale, en Jerôme Froissart, Algemeen Secretaris. De overeenkomst maakt een langdurige samenwerking mogelijk tussen beide organisaties.

 

Dankzij deze samenwerking kan de langdurige ervaring en het netwerk van AMADE het werk van UNHCR ondersteunen om kinderen te beschermen. Er kan worden ingespeeld op specifieke behoeften van kindvluchtelingen zodat zij een nieuw en beter leven kunnen beginnen. De nadruk zal liggen op de aanhoudende wereldwijde crises die grote groepen vluchtelingen op de lange termijn beïnvloeden – en kinderen in het bijzonder.

 

Dit jaar zal AMADE de oproep van UNHCR ‘Time To Act’ actief ondersteunen in haar reactie op de Syrië-crisis. Nu het aantal Syrische kindvluchtelingen het schrikbarende aantal van 1,4 miljoen heeft bereikt, heeft de president van AMADE Mondiale, HKH de Prinses van Hannover, Prinses Caroline van Monaco, besloten om zich aan te sluiten bij de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen António Gutteres, en Angelina Jolie, Speciaal Afgezant van de UNHCR, in de hoop te voorkomen dat een hele generatie onschuldige kinderen verloren gaat. De oproep omvat een breed scala aan maatregelen om toegang tot onderwijs te bevorderen, en Syrische kinderen te beschermen tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

 

Mijlpaal van deze samenwerking zal worden gemarkeerd tijdens een groot fundraising gala georganiseerd door het onlangs opgerichte AMADE Nederland, ter gelegenheid van de lancering van haar organisatie op 7 november aanstaande in het Rijksmuseum te Amsterdam, in aanwezigheid van HKH de Prinses van Hannover, Prinses Caroline van Monaco.

 

De samenwerking is gebaseerd op het mandaat van UNHCR en haar gerenommeerde reputatie in het veld, maar ook op jarenlange ervaring en expertise van AMADE om met name kwetsbare kinderen te helpen, onder meer door hen toegang te geven tot basis- én voortgezet onderwijs. Hierover zegt HKH Prinses Caroline: "Ik ben geschokt dat het aantal kindvluchtelingen jaar na jaar toeneemt. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van gewapende conflicten: de helft van de vluchtelingen is kind. Wereldwijd gaat het om 8 miljoen kinderen. Daarom wil AMADE Mondiale samen met UNHCR dit grote oneerlijke leed aanpakken.”

 

Philippe Leclerc, die UNHCR vertegenwoordigt in Frankrijk en Monaco, roemt het initiatief: "Dit is een belangrijk partnerschap voor ons. AMADE en UNHCR hebben dezelfde idealen en deze overeenkomst sluit goed aan bij onze verwachtingen, zeker nu UNHCR meer mensen beschermt dan ooit tevoren.”

 

AMADE is opgericht in 1963 op initiatief van prinses Grace van Monaco. Haar visie is gebaseerd op een wereld waarin ieder kind, ongeacht zijn sociale, religieuze of culturele afkomst, op een waardige manier in een veilige omgeving kan leven, waarin zijn fundamentele rechten volledig worden gerespecteerd. Een wereld waarin ieder kind de kans krijgt zich volledig te ontwikkelen en te ontplooien. Om dit doel te bereiken zet AMADE zich actief in voor de bescherming en het welzijn van kinderen over de hele wereld.

UNHCR werd opgericht op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het commissariaat heeft als opdracht internationale acties te leiden en te coördineren, om wereldwijde vluchtelingenproblematiek op te lossen. Het primaire doel is de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen.

 

UNHCR streeft ernaar dat iedereen asiel en een veilig onderkomen kan vinden in een andere staat, en eventueel vrijwillig kan terugkeren naar huis, lokaal te integreren of zich te hervestigen in een ander land. UNHCR is één van de grootste humanitaire organisaties ter wereld. Momenteel heeft de organisatie 8600 mensen in meer dan 125 landen in dienst, die wereldwijd zo’n 35,9 miljoen personen helpen.

 

AMADE Nederland

Alexander Gogelweg 16D

2517 JH Den Haag

The Netherlands

 

 

E-mail

info@amade-nederland.com

 

Tel +31 (0)70 89 15 452

Tel +31 (0)6 11 78 44 95

 

Website AMADE Nederland

www.amade-nederland.com

 

 

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© AMADE Nederland