STICHTING AMADE NEDERLAND

Stichting AMADE Nederland is opgericht op 14 mei 2014 ten overstaan van

mr. I.H.J.M. Vollenbrock als plaatsvervanger van notaris mr. M. Bijkerk te Amsterdam en is gevestigd te Den Haag. Stichting AMADE Nederland zet zich in en komt op voor de rechten van kinderen waar dan ook ter wereld, ongeacht afkomst, nationaliteit, religie, geslacht en geaardheid.

 

Zij behartigt hun belangen en probeert hun welzijn te bevorderen en de positie van de meest kwetsbare kinderen te verbeteren door hulp te bieden op het gebied van gezondheidszorg en educatie en te strijden tegen geweld, uitbuiting en misbruik van kinderen waar ook ter wereld, in overeenstemming met het gedachtegoed van AMADE Mondiale.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren van hulpprogramma’s en projecten, dan wel dergelijke programma’s en projecten te ondersteunen, geheel onafhankelijk of in samenwerking met een andere organisatie of via een netwerk van verschillende organisaties.

 

Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken zal de stichting fondsen werven onder meer door het aantrekken van donateurs en het entameren van fondsenwervende manifestaties. Als organisatie is de stichting direct gelieerd aan AMADE Mondiale in Monaco en voert haar werkzaamheden uit in lijn met de waarden en normen van AMADE Mondiale.

 

AMADE Nederland

Koninginnegracht 19

2514 AB Den Haag

 

E-mail

info@amade-nederland.com

 

Tel +31 (0)70 89 15 452

Tel +31 (0)6 11 78 44 95

 

Website AMADE Nederland

www.amade-nederland.com

 

Website AMADE Mondiale

www.amade-mondiale.org

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© AMADE Nederland