Reisimpressie bezoek AMADE aan Za’Atri, Jordanië,

25-28 oktober 2014

Za’Atri, is een tijdelijke stad in de woestijn van  het Noorden van Jordanië, 10 kilometer van de grens met Syrië, niet groter dan 3,3 vierkante kilometer, en herbergt  op dit moment circa 80 000 ontheemde Syriërs die op de vlucht zijn voor de heersende burgeroorlog in hun vaderland.  Na het besluit van de VN om de Syrische vluchtelingen te helpen, richtte UNHCR in slechts enkele maanden tijd een volledig opvangkamp in. De eerste Syrische vluchtelingen arriveerden eind juli 2012.     

In hoog tempo stroomde het kamp vol en werd de maximale capaciteit van 60 000 vluchtelingen met een stroom van 1.500 tot soms wel 3.000 vluchtelingen per dag, snel bereikt. Zo ontstond behoefte aan een tweede kamp. Mrabjeeb Al Fhood, 20 kilometer ten oosten van Zarqa, gefinancierd door de Verenigde Arabische Emiraten, werd in april 2013 geopend. Echter nam de crisis in Syrië in 2013 zulke ernstige vormen aan dat Jordanië de Syrische vluchtelingen nauwelijks kon onderbrengen in de bestaande vluchtelingenkampen en werd op 30 april 2014 in Azraq het derde kamp geopend.

 

Alle Syrische vluchtelingen die vanaf dat moment naar Jordanië vluchten, worden hier ondergebracht. Het aantal vluchtelingen dat verblijft in Za’Atri  is volgens de laatste cijfers van UNHCR, verminderd tot circa 80 000, waarvan meer dan de helft onder de 18 jaar is.

 

Za’Atri is nu de vijfde grootste stad van Jordanië en heeft zich ontwikkeld onder de supervisie van de UNHCR van een opvangkamp op basis van “top down” dienstverlening naar  een stedelijke agglomeratie waar de zelfredzaamheid  van de vluchtelingen worden gestimuleerd.  In de hoofdstraat, de “Champs Elysees” , van Za’Atri, zijn winkeltjes waar levensmiddelen en kleding kunnen worden gekocht, er zijn koffiehuizen en zelfs kappers. Za’Atri beschikt over beperkte medische zorg en scholen maar wordt ook geconfronteerd met geweld, prostitutie en handel in drugs. Er is veel onrust en de Syrische vluchtelingen leven in grote onzekerheid. Elke dag is er strijd over water, voedsel, elektriciteit en onderdak. Grote tekorten beheersen het dagelijkse leven van de vluchtelingen in Za’Atri.  De meeste kinderen gaan niet naar school en de medische zorg is slecht toegankelijk.

AMADE is met UNHCR een partnerschap overeengekomen om de krachten te bundelen voor de Syrische kind vluchtelingen en de wereldwijde campagne van UNHCR  “Time to Act” te steunen. Time to Act appelleert aan de wereldleiders, filantropen en geëngageerde particulieren met als doel de toekomst van de Syrische kinderen die verblijven in de vluchtelingenkampen in Jordanië te beschermen en te voorkomen dat een hele generatie verloren gaat door toegankelijk onderwijs mogelijk te maken.   

 

Een delegatie van AMADE onder leiding van Pieter Bogaardt, lid van het bestuur en van het “Executive Committee “ van AMADE Mondiale en vice-voorzitter van AMADE Nederland, vergezeld door Aldo Verbruggen, voorzitter van AMADE Nederland, en Jerôme Froissart, Algemeen Secretaris van AMADE Mondiale, heeft, op uitnodiging van UNHCR,  Za’Atri bezocht op 26 en 27 oktober 2014. Een cameraploeg uit Monaco heeft de reis vastgelegd.

Het was voor deelnemers een overweldigende ervaring. De kinderen, slachtoffers van een conflict waar zij niets aan kunnen doen, zijn blij met niets en maken ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin zij leven, een gelukkige indruk.

Ze zijn uitgelaten als ze worden begroet door de leden van de AMADE delegatie, de kinderen laten zich graag fotograferen en willen de leden van de delegatie niet laten gaan. Hun ouders proberen uit het niets een leven op te bouwen in Za’Atri. De vertegenwoordigers van UNHCR werken hard om scholing en gezondheidszorg te bieden en toegankelijk te maken in de chaos die overal in Za’Atri aanwezig is. De ontvangsten bij de vluchtelingen “thuis” was hartverwarmend in een blijmoedige sfeer. De veelal getraumatiseerde vluchtelingen die alles, hun huis en bezittingen, hun familie en vrienden, hun werk en bezigheden, kortom hun leven, hebben moeten achterlaten in hun vaderland, zijn ondanks al hetgeen zij hebben meegemaakt door  het Syrisch conflict, positief over de toekomst. Het was onthutsend om te ervaren dat blijdschap en optimisme kunnen bestaan in de ogenschijnlijke uitzichtloosheid.

De leiding van het kamp is in handen van UNHCR. Vanuit een centraal gelegen kantoor in het kamp coördineren vertegenwoordigers van UNHCR het dagelijks leven van de vluchtelingen. Als basis geldt minimale dienstverlening waarbij een beroep wordt gedaan op de kwaliteiten van de Syrische vluchtelingen op het gebied van ondernemerschap en kennis om toegankelijke voorzieningen te creëren voor zoveel mogelijk vluchtelingen en met name voor de kinderen. De leiding stimuleert de zelfredzaamheid, maar dat laat onverlet dat de ontreddering in het kamp groot is. De maximale capaciteit van Za’Atri is ruimschoots overschreden waardoor de vluchtelingen zeer dicht op elkaar leven in tenten, containers en barakken. Medische zorg is lang niet voor iedereen toegankelijk en veel kinderen gaan niet naar school. Er is gebrek aan alles en vooral aan financiële middelen om de vluchtelingen een menswaardiger bestaan te geven en hun zelfredzaamheid te blijven stimuleren maar bovenal om ieder kind zijn toekomst te gunnen te beginnen bij toegankelijk onderwijs voor alle aanwezige kinderen!

Het bezoek aan Za’Atri was onvergetelijk en de beelden staan gebrand op het netvlies van de leden van de AMADE delegatie. De reis en de bezoeken  aan Za’Atri waren bemoedigend en inspirerend en hebben de deelnemers er nog meer van overtuigd om de taak van UNHCR en AMADE voort te zetten om voorkomen dat een hele generatie Syrische kinderen verloren gaat dan wel dat deze kinderen door IS worden opgeleid tot jihadisten. Het is “Time to Act”!    

 

Op het moment van deze publicatie op de site van AMADE Nederland hanteert Jordanië een stringenter toelatingsbeleid voor de Syrische vluchtelingen. Jordanië toonde zich aanvankelijk gastvrij door de grond ter beschikking te stellen voor de bouw van de huidige vluchtelingenkampen. Syrische vluchtelingen die niet langer in hun vaderland in vrijheid konden leven of gevaar voor eigen leven liepen, zouden niet worden teruggestuurd. Nu breekt de Jordanese regering met deze belofte  en stelt voorwaarden aan de toelating van Syriërs die hun land zijn ontvlucht. Zelfs kinderen en gewonden worden teruggestuurd  naar Syrië door de Jordanese autoriteiten indien zij niet voldoen aan de voorwaarden. Libanon heeft het vluchtelingenbeleid streng aangepast om de stroom vluchtelingen af te remmen. Alleen Syrische vluchtelingen met een visum kunnen worden toegelaten in Libanon. Turkije claimt een open grensbeleid maar slechts 2 van de vele grensposten verschaffen toegang tot Turkije aan de Syrische vluchtelingen. Hoewel Turkije circa 22 kampen heeft opgezet, leven van de circa 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen slechts circa 220 000 in de kampen. Turkse grenswachters schromen niet om zelfs op de vluchtelingen te schieten. De radeloosheid onder de ontheemde Syriërs neemt toe met als gevolg dat sommigen de oversteek van de Middellandse Zee wagen op overvolle boten die halverwege de oversteek door de bemanning worden verlaten,  in de hoop aan te komen in Italië.  Anderen vallen in de genadeloze handen van mensensmokkelaars.  We mogen niet wegkijken en we moeten organisaties als de UNHCR blijven steunen. UNHCR heeft die steun hard nodig want de begrote financiële middelen voor de crisis in Syrië raken uitgeput. “Time to Act Now!”

 

December 2014

AMADE Nederland

Alexander Gogelweg 16D

2517 JH Den Haag

The Netherlands

 

 

E-mail

info@amade-nederland.com

 

Tel +31 (0)70 89 15 452

Tel +31 (0)6 11 78 44 95

 

Website AMADE Nederland

www.amade-nederland.com

 

 

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© AMADE Nederland